Program

Program


ZAMAN ÇİZELGESİ


Etkinlikler, bütün katılımcıların etkileşimli bir şekilde uygulayabileceği ve öğrencilerine rahatlıkla aktarabileceği yöntemler içerecek şekilde seçilmiştir. Ayrıca, her gün teleskopla gece gözlemleri gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, UZAYBİMER bünyesinde bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek kurulu radyo teleskobunu yerinde ziyaret edecekler ve çalışmaları hakkında bilgilendirileceklerdir. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bulunan sergi ve deneylerin yanı sıra Türkiye’nin en büyük gökevinde görsel sunumlara ve uygulamalara katılacaklardır.