Takvim

Takvim

Tarih Duyuru
01 Haziran 2017 İlk duyuru
 07 Haziran 2017  Ön Başvuruların başlaması
28 Haziran 2017   Ön başvuruların sonlanması
29-30 Haziran 2017   Başvuruların değerlendirilmesi
01 Temmuz 2017  Katılımcıların duyurulması
28 Temmuz 2017  Kayıt işlemleri
 28 Ağustos 2017 Program Duyurusu 
 06-10 Eylül 2017  Etkinlik başlangıcı